Tepinfo OÜ pakub auditi, järelevalve ja nõustamise teenuseid

Tepinfo OÜ tegevusalad on infosüsteemi audit, ISKE rakendamine ja audit, tarkvara hangete alane nõustamine, tarkvaraprojekti järelvalve ning ettevõtte infotehnoloogia strateegia arendus. Alustasime infosüsteemide auditi valdkonnas, tänaseks oleme nõustanud paljusid suuri kliente ja pakume erinevaid laialdastel teadmistel ning kogemustel põhinevaid teenuseid.

Kui tunnete, et asutuse infosüsteemis on probleeme või see vajab uuendamist, võib Tepinfo OÜ Teid aidata. Palun vaadake sellel veebilehel olevat infot ja võtke ühendust. Arutame meeleldi täpsemalt, kas ja kuidas infosüsteemi audit, nõustamine, järelevalve või strateegia arendus saab kaasa aidata Teie probleemide lahendamisele, kuidas rakendada infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE), aga ka muid infosüsteemide arenduse, kvaliteedi ja hindamisega seotud küsimusi.

Infosüsteemi audit

Infosüsteemi audit selgitab vastavalt vajadusele välja süsteemi turvalisuse, tugevad ja nõrgad kohad, vastavuse kasutaja tegelikele vajadustele, kooskõla rahvusvaheliste ja Eesti standarditega, võrdluse teiste samalaadsete süsteemidega. Teeme ka ISKE turvameetmete süsteemi rakendamise auditit, mis on üks infosüsteemi auditi eriliike (vt. infosüsteemide turvameetmete süsteem ja ISKE materjalid). Auditit ja ekspertiise teostab ning juhib infosüsteemide sertifitseeritud audiitor Jaak …

Read more

ISKE rakendamine

Infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) aluseks on Saksamaa Infoturbeameti poolt arendatud IT etalonturbe käsiraamat. ISKE ning selle alusmaterjalid sisaldavad palju kasulikku teavet igaühele, kes soovib parandada oma infosüsteemi turvalisust. Oleme osa võtnud mitmest suurest ISKE rakendamise projektist ning pakume abi ISKE rakendamisel, toetudes teadmistele ning projektides saadud praktilisele kogemusele. ISKE materjalid ning lingid saksa- ja …

Read more